Wiersze - Bodziec

Bodziec

WILLIAM BUTLER YEATS (1865 - 1939)

The Spur

You think it horrible that lust and rage
Should dance attention upon my old age;
They were not such a plague when I was young;
What else have I to spur me into song?

Bodziec

Bardzo to was oburza, że na stare lata
Poza gniewem i żądzą nie widzę już świata.
Nie przeszkadzało wam to, gdyśmy byli młodzi;
Jakiż inny do pieśni mógłbym znaleźć bodziec?

przełożyli wspólnie: Dawid Juraszek i Maciej Froński