Wiersze - ks. Tadeusz Domżał

To miłość

(Janowi Pawłowi II w dziękczynieniu za ostatnie słowa)
To miłość nawraca serca
To miłość daruje pokój
To miłość zawsze uświęca
To miłość w znakach roku

To miłość zło zwycięża
To miłość egoizm gasi
To miłość daje nadzieję
To miłość wszystko tłumaczy

To miłość uwalnia od strachu
To miłość wierzy do końca
To miłość ufa bez granic
To miłość przebaczająca

To miłość rodzi miłość
To miłość czyni cuda
To miłość życie przemienia
Zaufaj, a wszystko się uda

Paryż, 7.04.2005r.