Przysłowia

Aby do wiosny!

Adam cóż by poradził, gdyby Bóg w raju Ewy nie posadził.

Adwokat niech głowę, a koń niech ma nogi.

Afekty, chociaż będą święte, rozumem mają być ujęte.

Aksamity, atłasy sławy nie czynią.

A kto z nami nie wypije - tego we dwa kije.

Albo rybki, albo akwarium.

Ani w Boga wierzy, ani się diabła boi.

Aniołowie pijanych na rękach swych noszą.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia.

Apostoł ludzkości rzadko pości.

Atak jest najlepszą obroną.

Baba bez chłopa - jak chałupa bez płota.

Baba gruba - chłopa chluba.

Baba z wozu, koniom lżej.

Bez Boga ani do proga.

Bez matki nie ma chatki.

Bezpiecznie jak u Pana Boga za piecem.

Bez pracy nie ma kołaczy.

Będą takie mrozy, że przymarznie cap do kozy.

1 2 3 4 41 42 ››