Przysłowia dla miesiąca Październik

Im głębiej włażą pędraki, tym bardziej zima da się we znaki.

Liść na drzewie mocno trzyma, nie tak prędko przyjdzie zima.

Na jesieni świat się mieni.

Październik chodzi po kraju i ptactwo wypędza z gaju.

Babskie lato w październiku: baby mają robót bez liku.

W krótkie dzionki października, wszystko z pola, sadu znika.

Miesiąc październik marca obraz wierny.

Gdy już październik ze śniegiem przybieży, to na wiosnę długo śnieg na polach leży.

Gdy październik mocno trzyma, zwykle potem ostra zima.

Mroźny październik zapowiada niestała pogodę w zimie.

Gdy jesienią lato, zima mrozy za to.

Deszcza październikowy - urodzaj majowy.

Październik skrzepły, będzie luty ciepły.

1 październik

Gdy październik mróźny, to nie będzie styczeń groźny

2 październik

Gdy październik ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza.

3 październik

Październik stoi u dwora, wykop ziemniaki z pola

4 październik

Październik chodzi po kraju, żenie ptactwo w gaju.

5 październik

W październiku, gdy liść z drzewa niesporo opada, późną to wiosnę zapowiada

6 październik

W październiku kawek gromada, słotne dni nam zapowiada

7 październik

Gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami.

1 2 3 ››