Przysłowia dla miesiąca Listopad

Grzmot listopada dużo zboża zapowiada.

Słońce listopada mrozy zapowiada.

Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa.

Deszcz w początku listopada, mrozy w styczniu zapowiada.

Gdy listopad z deszczem, grudzień zwykle z wiatrem.

Gdy w listopadzie gawrony gromadnie latają, deszcze albo śniegi zapowiadają.

Będzie sroga zima, jak bóbr wodę trzyma?

W listopadzie grzmi, rolnik dobrze śpi.

Jeśli liść zostanie na drzewach w listopadzie, na nowy liść w maju śnieg się kładzie.

Deszcze listopadowe budzą wiatry grudniowe.

Gdy liść z drzewa nisko opada, późną wiosnę zapowiada.

W listopad liść z drzewa opadł.

W listopadzie ziemie ciepła, zima będzie skrzepła.

Listopada wiele wody - na łąki wielkie wygody.

Pogoda i mróz listopada, mokry styczeń zapowiada.

Pierwszy śnieżek w błoto pada, słaba zimę zapowiada.

Kiedy listopad po śniegu brodzi, zbożom zaszkodzi.

Kiedy jesień ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima.

1 listopad

Na Wszystkich Świętych od zrębu utnij gałąź dębu: jeśli soku nie ma, będzie tęga zima.

1 listopad

We Wszystkich Świętych, gdy się deszcz rozpada, może słota potrzymać do końca listopada.

1 2 3 4 5 6 ››