Przysłowia dla miesiąca Marzec

W marcu śnieżek sieje, a czasem słonko grzeje.

Suchy marzec, mokry maj, będzie żytko jako gaj.

Marzec odmienia wiatry, deszcz miesza z pogodą, więc nie dziw, jeśli starzy czują go ze szkodą.

Czasem marzec tak się podsadzi, że dwa kożuchy oblec nie zawadzi.

W marcu jak w garncu.

Kiedy twa ma rodzić rola, to wóź w marcu gnój na pola.

Słońce marcowe, owocom niezdrowe.

Gdy w marcu grzmoty, to w maju śniegi.

Ile w marcu rosy na polach znajdują - tyle po Wielkanocy szronów przewidują.

Suchy marzec, maj chłodny, kwiecień mokry - rok niepłodny.

Gdy w marcu od południa ryknie, wielki ci z tego urodzaj wyniknie.

Marcowa mgła zimie lato da.

Ile w marcu deszczu, tyle w maju śniegu.

Co w marcu urośnie, w maju zmarznie

1 marzec

Na Świętego Albina rzadka u ludzi mina, bo post się zaczyna.

1 marzec

Chłodny marzec, ciepły maj, będzie zboże jako gaj.

1 marzec

Czasem i w marcu, zetnie wodę w garncu.

1 marzec

Gdy marzec mglisty, w lecie czas dżdżysty.

2 marzec

Gdy suchy marzec, kwiecień nagradza, bo deszcze sprowadza.

2 marzec

Gdy w marcu grzmi, w maju śniegiem cmi.

1 2 3 4 7 8 ››