Przysłowia dla miesiąca Maj

Boże daj, Boże daj, aby wiecznie trwał nam maj.

Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju.

Deszcz majowy, to łzy młodej wdowy.

Wesoło w maju ze słowikiem w gaju.

Ślub majowy – grób gotowy.

Maj z grzmotami - rok dobry przed nami.

Gdy maj mglisty, lata obraz dżdżysty.

Jaki dzień w Boże Ciało takich potem dni niemało

W maju gdy słota, to z kwarty deszczu kropla błota.

1 maj

Pierwszego maja deszcz, nieurodzaju wieszcz.

1 maj

Pierwszy maja poranek jest nader tęskliwym dla kochanek.

1 maj

Na pierwszego maja szron, obiecuje dobry plon

1 maj

Kiedy w Filipa i Jakuba deszcz pada, suchy rok będzie ,kiedy nie pada - mokry będzie.

1 maj

Na Filipa, gdy przymrozek spadnie, najgorsza zaraza na zboże przypadnie.

1 maj

Na świętego Filipa dobrze się drze lipa.

1 maj

Na świętego Filipa jeśli deszcz rzęsisty, będzie plon dobry i czysty.

1 maj

Jeśli deszcz w nocy Filipa i Jakuba na dobry urodzaj dość pewna rachuba

2 maj

Na świętego Zygmunta wybieraj zboże z kąta.

2 maj

Choć dziś Anastazy, pal w piecu dwa razy

2 maj

Maj, bydłu daj, ale w piecu pal.

1 2 3 4 5 6 ››