Przysłowia dla miesiąca Sierpień

Z sierpem w ręku witać sierpień, wiele uciech, wiele cierpień.

Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na październik wypada.

Gdy na początku sierpnia skwar trzyma, to nieostra bywa zima.

Gdy w dni sierpnia spieka wszędzie, tedy długa zima będzie.

Sierpień jasny i pogodny, dla win jest bardzo wygodny.

Kiedy sierpień wrzos rozwija, jesień krótka, szybko mija.

Kiedy sierpień przychodzi, reszta zboża z pola schodzi.

W sierpniu grzmotów wiele, mokrą zimę ściele.

W pierwszym tygodniu pogoda stała, będzie zima długa, biała.

Jeśli w sierpniu dni jasne, będą stodoły ciasne.

W sierpniu wielki zbytek idzie w pożytek.

Od głodnych cierpień najlepsze lekarstwo sierpień.

1 sierpień

Jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki cały sierpień leci.

1 sierpień

Jakim pierwszy, drugi ćmi, takie sierpnia, września dni.

1 sierpień

Jak na Piotra posuszy, lato jesień przesuszy.

1 sierpień

Na świętego Polikopy grom popali kopy.

2 sierpień

Na święty Gustaw kopy w polu ustaw.

3 sierpień

Pogoda na Nikodema - cały miesiąc deszczu nie ma.

4 sierpień

Gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas dotyka.

4 sierpień

Kiedy w Dominika słońce grzeje, od ostrej zimy człek zemdleje.

1 2 3 4 5 6 ››