Przysłowia strona 42

Gdy jesień daje się we znaki, widać pierwsze zimy oznaki.

Gdy jesienią dużo pada deszczy, wiosną będzie dużo kleszczy.

Na Świętego Grzegorza idzie zima do morza.

Gdy się kłócą adwokaci, diabeł honorarium płaci.

Si Vis Pacem, Para Bellum.
Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny.

Chleb pracą zdobyty zawsze smaczny i syty.

Nie ma ryby bez ości i człowieka bez wad.

Nawet najmniejsza kałuża, odbija niebo.

Lecą bociany, będą w polu zmiany.

Nadmiar czułości marnuje miłość.

Kto odmawia, ten czas trwoni.

Jaka matka taka córka, jaki ociec taki syn.

Dla przyjaciela nowego nie opuszczaj starego.

Serce człowieka obmyśla drogę, lecz Pan utwierdza kroki.

z Księgi Przysłów

Milczenie potrafi kłamać... tak samo jak słowa
- przysłowie włoskie.

Miłością samą żyć się nie da.

Apteka to bardzo droga kuchnia.

Gdzie jest zwątpienie, tam jest wolność.

Ubi dubium ibi libertas. (łac.)

Where there is doubt there is freedom. (ang.)

Bogaty jest ten, co nie ma nic do stracenia.

Lepiej mieć dziesięciu przyjaciół, niż jednego wroga.

‹‹ 1 2 39 40 41 42