Wiersze - Jesień / Осень

Jesień / Осень

Jesień                                                                           Осень
                                                           
W cichym gąszczu jałowcowe osypisko.                      Тихо в чаще можжевеля по обрьву
Czesze grzywę jesień – zrudziałe konisko.                        Осень – рьіжая кобьшла – чешет гриву
 
Nad rzeką pod brzegów zasłoną                         Над речньім покровом берегов
Błękitnie podkowy jej dzwonią.                                  Сльішен синий лязг ее подков.          
 
Ostrożnym krokiem wiatr – mnich ubogi                  Схимик – иетер шагом осторожньім
Kruszy listowie w wybojach drogi.                           Мнет листву по вьіступам дорожньім.
 
I całuje na jarzębiny krzewie                                                 И целует на рябиновом кусту
Tajemnemu Chrystusowi rany świeże.                 Язвьі красньіе незримому Христу.
 1916 r.