Wiersze - Miłość

Miłość

Jatagan? Płomień?
Skromniej- nie tak krzykliwie!

Ból, znajomy wszystkim jak oczom- dłonie,
Jak wargom-
Dziecka własnego imię.