Wiersze - O! nieszczęśliwa! o! uciemiężona

O! nieszczęśliwa! o! uciemiężona

O! nieszczęśliwa! o! uciemiężona
Ojczyzno moja - raz jeszcze ku tobie
Otworzę moje krzyżowe ramiona,

Wszakże spokojny, bo wiem, że masz w sobie
Słońce żywota.