Wiersze - Sen we śnie - A Dream Within A Dream

Sen we śnie - A Dream Within A Dream

 
 Przyjmij pocałunek w czoło!
I, w rozstaniu mym dziś z tobą,
Pozwól upust dać mi słowom-
Nie myli się wcale ten,
Kto me dni nazywa snem;
Gdyby jednak moja wiara
W noc lub w dzień ulecieć miała,
W wizję, w nicość przemieniona,
Całkiem byłabyż stracona?
Co widzimy, co się zdaje
Snem we śnie wciąż pozostaje.
 
Stoję śród fal krzyku,
Co brzeg szarpią w swym dotyku,
Ręka moja zaś ciężarna 
W piasku złote ziarna-
Tak niewiele ich już mam!
Palcom uciec chcą w głąb sam,
Gdy ja łkam - gdy ja łkam!
Boże! Czy nie mogę
Chwycić ich w uścisku togę?
Boże! Kto ocali
Jedno choć od srogiej fali?
Czy co widzę, co się zdaje
Snem we śnie tylko ostaje?

tłum.JDS 
Take this kiss upon the brow!
And, in parting from you now,
Thus much let me avow –
You are not wrong, who deem
That my days have been a dream;
Yet if hope has flown away
In a night, or in a day,
In a vision, or in none,
Is it therefore the less gone?
All that we see or seem
Is but a dream within a dream.
 
I stand amid the roar
Of a surf-tormented shore,
And I hold within my hand
Grains of the golden sand-
How few! Yet how they creep
Through my fingers to the deep,
While I weep- while I weep!
O God! can I not grasp
Them with a tighter clasp?
O God! can I not save
One from the pitiless wave?
Is all that we see or seem
But a dream within a dream?