Wiersze - Zły szklarz

"Zły szklarz"

Z ciekawością obejrzałem wszystkie,
jego szyby , a potem krzyknąłem na niego:
"-Co?! Kolorowych szyb nie masz ? Okien
różowych ? Okien niebieskich ? Okien czerwonych ?
Rajsko -baśniowych okien ? Jakże śmiesz ,
bezwstydny łobuzie , wałęsać się w dzielnicy
biedoty i nie mieć przy sobie nawet takiego szkła
okiennego, przez które można by ujrzeć życie
w pięknych barwach ?