Wiersze - Gdy Omdlewasz Na Łożu, Całowana Przeze Mnie...

Gdy Omdlewasz Na Łożu, Całowana Przeze Mnie...

Gdy domdlewasz na łożu, całowana przeze mnie, Chcę cię posiąść na zawsze, lecz
daremnie, daremnie! Już ty właśnie - nie moja, już nie widzisz mnie wcale. Oczy
mgłą ci zachodzą, ślepną w szczęściu i szale! Zapodziewasz się nagle w swoim
własnym pomroczu, Mam twe ciało posłuszne, ale ciało - bez oczu!... Zapodziewasz
się nagle w niewiadomej otchłani, Gdziem nie bywał, nie śniwał, choć kochałem
cię dla niej!...