Cytaty - Zło

A ja myślę, że całe zło tego świata bierze się z myślenia. Zwłaszcza w wykonaniu ludzi całkiem ku temu nie mających predyspozycji.

Aby umieć czynić dobro, musisz popełnić zło.

Błąd to zło, które popełnia się bez przyjemności.

Chcecie wiedzieć, co to jest zło? Zło to spluwa. Zło to palant, który wkłada do niej naboje. Zło to drzewo, które piorun rozszczepił na pół. To nie jest jakaś jedna rzecz. To jest wszystko, co stało się złe. Dziecinny rowerek jest w porządku, ale gdy leży przewrócony w kałuży krwi, to już inna sprawa.

Czasami zło przychodzi pod maską dobra, lecz jego prawdziwym celem jest szerzenie zła.

Człowiek wytwarza zło, jak pszczoła miód.

Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło szerzyć dobro?

Do triumfu zła potrzeba tylko aby dobrzy ludzie nic nie robili.

Dobrzy ludzie śpią lepiej niż źli, ale złym lepiej się wstaje.
The good people sleep much better at night than the bad people. Of course, the bad people enjoy the waking hours much more. (ang.)

Dwa zła w sumie nie dadzą jednego dobra.

I zło chce nas jedynie uszczęśliwić.

Im więcej w człowieku zła, tym bardziej musimy go kochać.

Istnieje tylko Zło i Większe Zło, a za nimi oboma, w cieniu, stoi Bardzo Wielkie Zło. Bardzo Wielkie Zło, Geralt, to takie, którego nawet wyobrazić wyobrazić sobie nie możesz, choćbyś myślał, że już nic nie może cię zaskoczyć. I widzisz, Geralt, niekiedy bywa tak, że Bardzo Wielkie Zło chwyci cię za gardło i powie: Wybieraj, bratku, albo ja, albo tamto, trochę mniejsze.

Jednym złym czynem prowokujemy zło w innych ludziach, a ono - raz wyzwolone - mnoży się już bez końca.

Kiedy ludzie stają się naprawdę źli, jedynym uczuciem, jakie im pozostaje, jest radość z cudzej krzywdy.

Kto nie wyjdzie z domu, aby zło znaleźć i z oblicza ziemi wygładzić, do tego zło samo przyjdzie i stanie przed obliczem jego.

Ludzie, którzy przestają wierzyć w Boga, lub boskość, nadal jednak wierzą w diabła. Zło jest zawsze możliwe. A boskość jest odwiecznie trudna do pojęcia.

Mniejsze zło jest zwykle trwalsze.

Musisz popełnić zło, aby umieć czynić dobro.

Myślisz, że zło nas szuka? Wręcz przeciwnie. Gonimy je, aż nas nie złapie.

Na krańcowe zło (niebezpieczną chorobę) ostateczne środki (leki).

Największe zło to tolerować krzywdę.

Nić życia jest mieszanym włóknem, dobro i zło przewijają się razem.

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

Nie ma gorszego zła od pięknych słów, które kłamią.

Nie masz ze złymi pokoju.

Nie zawsze nieznajomość zła jest złem.

Niepamięć to dobra wróżka. Litościwie zarzuca całun zapomnienia na człowiecze myśli. Czas leczy rany. Zło odchodzi w dal.

Niszcz zło w zarodku.

Prawdziwe zło na tym świecie wyrządzają tylko ludzie pozbawieni wyobraźni.

Rozpaczać jest to zło przydawać do zła.

To nie świat jest zły – ludzie są źli.

To właśnie skutkiem, klątwą złego czynu, że ze zła biorąc, w zło się rozkorzenia.

Wiara w nadnaturalne pochodzenie zła jest zbyteczna. Ludzie sami umieją się zdobyć na każdą niegodziwość.

Za późno na lekarstwo, gdy zło nabiera siły wskutek zwłoki.

Zaprawdę, ludzie sami nadali sobie wszelkie swe zło i dobro. Zaprawdę, nie przejęli go, ani go nie znaleźli, nie spadło im też ono jako głos z nieba.

Złem jest złe używanie dobra.

Zło jest to żadna natura, a nazwa ta nie oznacza niczego innego jak tylko brak dobra.

Zło na świecie płynie niemal zawsze z niewiedzy.

Zło należy odrzucić, nie reformować.

1 2 ››