Cytaty - Sprawiedliwość

- Co to jest sprawiedliwość? To samo dla wszystkich? Bóg daje wszystkim jednakowo: życie, a potem śmierć. Reszta zależy od ludzi i okoliczności.

Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie, Jedno wiem tylko: sprawiedliwość będzie, Jedno wiem tylko: Polska zmartwychwstanie.

Gdyby na tym świecie panowała sprawiedliwość, wszyscy dostawalibyśmy o wiele więcej mandatów od policji – za przechodzenie przez ulicę na czerwonym świetle, za zbyt szybką jazdę samochodem, za zaśmiecanie trawników. Żądamy sprawiedliwości tylko wtedy, kiedy nam się opłaca, a zazwyczaj tak nie jest.

Każdy się czasem spóźnia, ale najczęściej sprawiedliwość.

Kto sieje sprawiedliwość, ma zapłatę stałą.

[...] na świecie niemożliwe są tylko trzy rzeczy: schody do nieba, most przez morze i sprawiedliwość.

Nie miłosierdzie, lecz sprawiedliwość jesteśmy winni zwierzętom.

Niech zginie świat, byleby stało się zadość sprawiedliwości.

Niesprawiedliwość gdziekolwiek jest zagrożeniem dla sprawiedliwości wszędzie.

Pozory rządzą światem, a sprawiedliwość jest tylko na scenie.

Prawdziwą sprawiedliwością jest przeżyć to co się uczyniło innym.

Rozwaga, męstwo, mądrość, sprawiedliwość.

Sprawiedliwość tak się ma do sprawiedliwości społecznej jak krzesło do krzesła elektrycznego.

Sprawiedliwość bardzo łatwo znaleźć w słowniku, pod literą S.

Sprawiedliwość jest niesprawiedliwością.

Sprawiedliwość jest pierwszym obowiązkiem monarchów.

Sprawiedliwość jest prawdą w akcji.

Sprawiedliwość jest silniejsza nawet od prawa.

Sprawiedliwość jest to stała i niezłomna wola oddawania każdemu tego, co mu się należy.

Sprawiedliwość mieszka na dnie pełnego worka.

Sprawiedliwość nie jest niczym innym jak miłością bliźniego ludzi mądrych.

Sprawiedliwość nie zawsze ma czyste ręce.

Sprawiedliwość w karaniu a nie surowość uświęca siłę prawa.

Sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby świat miał zginąć.

W sądzie bierna cnota tolerancji musi przeobrazić się w cnotę sprawiedliwości.

Wszystko, co żywe, przynosi z sobą na świat instynktowne poczucie sprawiedliwości.