Cytaty - Nauka

Bądźmy ludźmi choćby tak długo, póki nauka nie odkryje, że jesteśmy czym innym.

Cała nasza nauka, w porównaniu z rzeczywistością, jest prymitywna i dziecinna - ale nadal jest to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy.

Nagromadzenie danych to nie jest jeszcze nauka.

Nauka bez religii jest kaleka, religia bez nauki jest ślepa.Die Naturwissenschaft ohne Religion ist lahm, die Religion ohne Naturwissenschaft ist blind. (niem.)

Nauka Buddy jest jak diament, niezmienny w swej naturze, jednak błyszczący barwami tła, na którym leży. W ten sposób dopasowała się do kulturowych uwarunkowań poszczególnych krajów, nie tracąc jednocześnie nic ze swej esencji. Także dzisiaj buddyzm znajduje takie formy przekazu, które są odpowiednie dla dobrze wykształconych i niezależnych ludzi Zachodu.

Nauka dostarcza i radości, i pociechy.

Nauka jest cmentarzyskiem obumarłych ludzi.

Nauka jest jak niezmierne morze... Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Kiedyś poznasz, jaka to jest rozkosz... Ucz się, co tylko jest sił w tobie, żeby jej zakosztować!

Nauka jest kłótliwa i piękna. Jeśli chcesz mieć z nią coś do czynienia, musisz prowadzić wiecznie proces sądowy.

Nauka jest sprawą wielkich. Maluczkim dostają się nauczki.

Nauka nie buduje mostów nad przepaściami myśli, lecz po prostu stoi jako tablica ostrzegawcza.

Nauka nie zajmuje się takimi własnościami bytu, do których należy śmieszność. Nauka objaśnia świat, ale pogodzić z nim może jedynie sztuka.

Nauka nie zna wstydu.

Nauka płynąca z cierpienia, z największego cierpienia! Czyż nie wiecie, że właśnie ta nauka przyczyniła się do dotychczasowego postępu ludzkości?

Nauka rozkwita dzięki czynnie zachęcanej krytyce — naukowcy nie powinni być zmuszani do nieustannej ostrożności.

Nauka staje się niebezpieczna jedynie wtedy, gdy wyobraża sobie, że osiągnęła swój cel.

Nauka to pokarm dla rozumu.

Nauka umacnia wrodzoną siłę.

Nauka uspokaja, sztuka jest, by denerwować.

Nauka uwolniła człowieka od lęku przed bogami.

Nauka zakłada, że Boga nie ma, i bada, jak daleko może ją to doprowadzić.

Nauka zastanawia się już nad tym, jak wykorzystać parę, której człowiek nie śmie wypuścić z gęby.

Nauka zrobiła z nas bogów, zanim nawet okazaliśmy się godni być ludźmi.

Szkoła nie uczy jednej ważnej rzeczy: że z upływem lat coraz trudniej jest być po prostu człowiekiem.

Z nauką jest jak z wiosłowaniem pod prąd. Skoro tylko zaprzestaniesz pracy, zaraz spycha cię do tyłu.