Cytaty - Szacunek

Inni nie mogą nam zabrać naszego szacunku dla siebie, jeśli im go nie oddamy.

Łączy nas szacunek ucznia do profesora. To ja jestem sławny, ale to ona nauczyła mnie wszystkiego.(o Yoko)

-Najwyższy czas, abyś nauczył się szacunku dla starszych!
-Raczej czas, aby Pan na szacunek zasłużył.

Nie ma większej zniewagi niż szacunek dla nagiej.

Nie przemyślany szacunek dla dawnych praw, dawnych zwyczajów i dawnej religii jest przyczyną wszelkiego zła na świecie.

Prawdziwą wartość ma jedynie szacunek wroga.

Szacunek?
Nie cierpię tego słowa. Pewnie dlatego że na tym świecie trzeba szanować niewłaściwych ludzi z niewłaściwych powodów.

Szacunek wymyślono po to, by zasłonić to puste miejsce, gdzie winna znajdować się miłość.

Z indiańskiego stosunku do życia wypływa wspaniała wolność, intensywna i pochłaniająca miłość do przyrody, szacunek dla życia, wzbogacająca wiara w Najwyższą Moc i w zasady prawdy, uczciwości, szczodrości, równości i braterstwa, będące podstawą relacji między ludźmi na Ziemi.