Cytaty - Sztuka

Dzieło sztuki stoi wyżej niż dzieło natury.

Jedyna droga dla artysty prowadzi przez doświadczenia obserwatora. Rzeczywistość sztuki rozpoczyna się w oczach widza dzięki wyobraźni, inwencji i konfrontacji.

Jestem oddany mojej sztuce. Wierzę, że sztuka jako całość za swój cel ma zjednoczenie tego, co materialne i co duchowe, tego, co ludzkie i co duchowe. I wierzę, że jest to prawdziwy powód istnienia sztuki i tego, co robię. Czuję się szczęśliwy, że jestem instrumentem, przez który przepływa muzyka.

Malarstwo - coś pośredniego między myślą a rzeczą.

[...] prawdziwa sztuka czyni samotnym i wymaga od nas czegoś, co nadwątla nasze zadowolenie z życia.

Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna.

Sztuka dawania podarunku polega na tym, aby ofiarować coś, czego nie można kupić w żadnym sklepie.

Sztuka jest częścią bólu.Art is a division of pain. (ang.)

Sztuka jest czymś różnym od moralności, ale każda wielka sztuka jest swoim własnym morałem.

Sztuka jest dopełnieniem natury.

Sztuka jest jak chorągiew na prac ludzkich wieży

Sztuka jest odtwarzaniem rzeczy, bądź konstruowaniem form, bądź wyrażaniem przeżyć - jeśli wytwór tego odtwarzania, konstruowania, wyrażania jest zdolny zachwycać bądź wzruszać, bądź wstrząsać.

Sztuka jest wieczną wiosną.
Sztuka jest ciepłym wiatrem,
od którego śniegi topnieją.

Sztuka jest wycinkiem rzeczywistości widzianym przez temperament artysty.

Sztuka jeszcze nikomu nie pomogła(...) Ludzie nie mają z niej konkretnego pożytku: nie mogą jej zjeść, nie zastąpi im mieszkania ani pożywienia, a jeśli są chorzy, nie jest w stanie ich uleczyć.

Sztuka mądrości polega na tym, by wiedzieć co przeoczyć.

Sztuka milczenia jest większa niż sztuka mówienia.

Sztuka nie dlatego jest wielka, że jest rewolucyjna, ale dlatego jest rewolucyjna, że jest wielka.

Sztuka nowa służy twórcom, sztuka stara - odbiorcom.

Sztuka pochlebstwa dała początek sztuce dziękowania.

Sztuka przynosi nam dowód, że istnieje coś innego niż nicość.

Sztuka to ciągłe jednanie się z życiem.

Sztuka to wieczne przezwyciężanie wszystkiego co niedołężne, ułomne i niedojrzałe, poszukiwanie coraz to doskonalszej formy, coraz to pełniejszego wyrazu.

Sztuka to wielkie ucho i wielkie oko świata: słyszy i widzi - i ma zawstydzić, drażnić, budzić sumienie.

Sztuka trwa długo, życie krótko.

Sztuka wymaga uznania.

Sztuka wypełnia całe życie mężczyzny, o miłości mówią, że wypełnia całe życie kobiety, choć tak nie jest.

Sztuka z nadmiaru rozumu przestaje rosnąć.

Sztuka zawsze, nieustannie zajmuje się dwiema sprawami: wiecznie rozmyśla o śmierci i dzięki temu wiecznie tworzy życie.

Sztuka życia polega po części na tym, by przezwyciężać własną bezradność.

Sztuka życia to sztuka unikania cierpień.

Sztukę można określić jako rzetelna próbę oddania najwyższej sprawiedliwości widzianemu światu.

Z dziełami sztuki łączy się wiele tradycji. Dzieła natury są zawsze jak wypowiedziane słowa Boga.

Zasadą sztuki jest znajdować więcej, niż się utraciło.

Żyć to przekształcać siebie w dzieło sztuki.