Cytaty - Mądrość

Aby czasu nie marnować i sił nie roztrwonić
Mądrych ludzi trzeba słuchać i jak skarb ich chronić

Bramy mądrości nigdy nie bywają zamknięte.

Być rozumnym to największa cnota, a mądrość polega na tym, by mówić prawdę i postępować godnie z naturą, słuchając jej głosu.

Cierpliwość jest towarzyszem mądrości.

Człowiek mądry więcej uczy się od swoich wrogów, niż głupiec od przyjaciół.

Człowiekowi mądremu cała ziemia jest dostępną, gdyż ojczyzną szlachetnej duszy jest cały świat.

Dla szczęścia człowieka mądrość jest ważniejsza niż wiedza.

Gdyby ludzie byli mądrzejsi, nie byłoby wcale egoistów.

Jedyna mądrość, jaką możemy osiągnąć, jest mądrość pokory.

Jedynie mądrość potrafi się ukorzyć.

Jestem niezdolny do mądrości, a jednak mam wielkie pragnienie mądrości.

Komu przystoi miano starca? Temu, kto osiągnął mądrość.

Kto jest bardzo mądry, ten nigdy nie będzie człowiekiem interesu.

Kto mądry, ten wytrwa w postanowieniach.

Lepsza jest uboga mądrość niż głupie bogactwo.

Mądrej głowie dość po słowie.

Mądrość jest dobrem, aczkolwiek jest pożądana nie sama dla siebie, ale z uwagi na konsekwencje.

Mądrość jest harmonią.

Mądrość jest jedyną wartością, która nie dewaluuje się.

Mądrość jest szeptem samotnika z samym sobą pośród gwarnego targowiska.

Mądrość jest zagadką.

Mądrość jest zrodzona przed początkiem świata.

Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą.

Mądrość: myśleć ze sceptycyzmem, działać z optymizmem.

Mądrość nie polega na sprycie, ale na umiejętności obstawania przy prawdach oczywistych. Ten przetrwa, kto wybrał świadczenie prawdom oczywistym. Kto wybrał chwilową iluzję, by na niej zarobić, ten przeminie wraz z iluzją.

Mądrość niektórych ogranicza się do ograniczania mądrzejszych.

Mądrość odbiera odwagę i dlatego mądrzy borykają się z ubóstwem, żyją w zaniedbaniu i nienawiści, głupcy natomiast kwitną na wszelkie sposoby.

Mądrość polega na tym wedle mego zdania, aby nie odpowiadać na głupie pytania.

Mądrość polega na umiejętnym wyborze najmniejszej głupoty.

Mądrość przychodzi wraz z utratą złudzeń.

Mądrość przychodzi wtedy, kiedy nie jest nam już do niczego potrzebna.

Mądrość w gruncie rzeczy to tylko oczyszczona energia szczęścia.

Mądrość zależy od trzech rzeczy: osobowości, wiedzy, samokontroli.

Mądrość życiowa: umieć się wyrzekać i nie wyrzekać.

Mądry człowiek dostrzega i uznaje prawdę, choćby była czymś najmniej oczekiwanym. Prawda to najwspanialszy klejnot.

Mądry człowiek nie czeka na okazje - sam je stwarza.

Mądry człowiek poszukuje pomocy pomagając.

Mądry nigdy się nie gniewa.

Mądrym jest ten, który wie, kiedy zachować spokój.

Mędrcy są ostrą bronią świata i dlatego nie należy ich pokazywać.

1 2 ››