Cytaty - Pokój

Jak zachować pokój pozostaje, niestety, tajemnicą wojskową.

Lepszy jest pewny pokój niż spodziewane zwycięstwo.

Mój pokój nazywasz fałszywym. Jednak nie ma nic bardziej fałszywego, niż pomysł, aby w tym przeklętym świecie ludzie byli w stanie się zrozumieć.

-Pain

My, republikanie, nie wierzymy w to, że życie jest tak drogie, a pokój tak słodki, iż mogą być kupione za cenę łańcuchów niewoli.

Nie ma drogi do pokoju. To pokój jest drogą.

Pokój jest przyszłym dobrem, przyszłym szczęściem: nie chciałbym Boga, gdyby Bóg nie był pokojem.

Pokój musi być zbudowany na sprawiedliwości. Pokój to dialog sprawiedliwy w duchu miłości.

Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca.

Winniście miłować pokój jako środek nowej wojny. Zaś pokój krótki jako długi.