Cytaty - Wychowanie

Celem wychowania skautowego jest podniesienie poziomu przyszłych, wzorowych obywateli, szczególnie pod względem charakteru i zdrowia; zastąpienie samolubstwa służbą dla bliźnich, usprawnienie chłopców pod względem moralnym i fizycznym, aby mogli pełnić służbę bliźnim.

- Czy to szaty czynią z nas magów? - odparł ponuro.
- Nie - odpowiedział starszy chłopak. - Choć słyszałem, że dobre wychowanie czyni z nas ludzi.

Gdyby wychowanie i pouczanie dawało owoce, to jakże mógłby wychowanek Seneki wyrosnąć na Nerona?

Korzenie wychowania są gorzkie, ale owoce słodkie.

Kto nie wychował się na dobrej sofie, ten nigdy nie zrozumie, czym ona jest. To tak jak z wychowaniem na dobrych książkach czy muzyce. Jedna dobra sofa rodzi następną dobra sofę, a zła sofa - kolejna złą.

Obawiam się, iż nasze zbyt troskliwe wychowanie wydaje skarłowaciałe owoce.

Rośliny uszlachetnia się przez uprawę, ludzi - przez wychowanie.

Wychowanie jest zorganizowaną obroną dorosłych przeciwko młodym.

Wychowanie nasze nie jest militarystyczne ani w celach, ani w środkach.