Cytaty - Prawo

Czego nie zabrania prawo, zabrania wstyd.

Dużo łatwiej jest napisać dobrą sztukę niż ustanowić dobre prawo.

Jeśli kraj ma być dobrze rządzony, prawa muszą być jasne.

Jeśli oddasz swoje prawo w ręce sędziów, a swoją religię w ręce biskupów, rychło znajdziesz się bez prawa i bez religii.

Kto ma siłę, ma i prawo.

Nie wiem kto jest praworządny, ja jestem prawożądny.

Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie.
The starry skies above me and the moral law inside me. (ang.)
Der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. (niem.)
Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. (franc.)
El cielo estrellado sobre mí, y la ley moral de mí mismo. (hiszp.)

O prawdo, Bóg cię stworzył, żebyś wzbijała się ponad fale i płomienie.

Obalać prawa ustanawiając nowe - oto dowód siły.

Prawa natykają się zawsze na namiętności i na przesądy prawodawcy. Czasem przechodzą przez nie i barwią się od nich; czasem utkwią w nich i wrosną w nie.

Prawa ustanowione są dla sprawiedliwych nie dlatego, by nie popełniali nieprawości, lecz by jej nie doznawali.

Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.

Prawo stawia dobro ogółu ponad dobrem jednostki.

Prawo zachowania gatunku zbliża, a prawo zachowania własnego życia oddala jednostki od siebie.

Skoro jest prawo i porządek, musi być także coś, co to prawo dopełnia i ogranicza zarazem - chaos i nieistnienie. Nieistnienie i chaos.

Ten, co wciąż depce prawo, rzadko stoi mocno na nogach.

Twarde prawo, ale prawo.Dura lex, sed lex. (łac.)

Ustawy i prawa dziedziczą się jak chroniczne choroby.

W dżungli praw rozkwitać może tylko prawo dżungli.