Cytaty - Władza

Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.

Gdy władza umywa ręce, ciekawe kto podaje ręcznik.

Gdzie nie ma wstydu, praworządności, uczciwości, pobożności ani wierności, tam władza nie jest bezpieczna.

Jeśli osoba posiadająca władzę uderzy, nie wolno jej oddać.

Każdy, kto twierdzi, że władza nie uzależnia, nigdy naprawdę jej nie sprawował.

Każdy z nas ma władzę, gdy jest całkowicie przekonany o słuszności tego, co robi.

Kiedy w jednej i tej samej osobie lub w jednym i tym samym ciele władza prawodawcza zespolona jest z wykonawczą, nie ma wolności. [...] nie ma również wolności, jeśli władza sędziowska nie jest oddzielona od prawodawczej i wykonawczej.

Ludzie ograniczeni a przy tym fanatycy stanowią plagę ludzkości. Biada państwu, w którym tacy ludzie mają władzę. Są nietolerancyjni i pozbawieni wszelkich skrupułów. Uważają, że cały świat kłamie, a tylko oni mówią prawdę.

Mądra i pożyteczna jest władza, która nie dopuszcza, by ludzie czynili sobie nawzajem krzywdy, a jednocześnie nie miesza się do ich pracy i nie zabiera im zarobionego przez nich chleba.

Nie ma rozkoszniejszego oszołomienia nad to, które daje nieograniczona władza.

Nie ostoi się długo żaden rząd i żadna władza, jeżeli terror i przemoc będą jedynym jej oparciem. W ostatniej instancji bowiem decydował i decyduje nadal człowiek.

Nie władza korumpuje. Korumpuje lęk przed utratą władzy.

Nigdy władza nie jest dość pewna, jeżeli istnieje krzywda.

Tylko władza da się stworzyć z niczego. Tylko władza jest, choćby niczego nie było. Oto jestem w górze, nad wami. W dole was widzę, w dole!

Władza czyni głupim.

Władza, poza swoimi prawowitymi funkcjami, nie dokona niczego tak dobrze i efektywnie, jak mógłby to zrobić sektor prywatny.

Władza to nie środek do celu; władza to cel. Nie wprowadza się dyktatury po to, by chronić rewolucję; wzmacnia się rewolucję w celu narzucenia dyktatury. Celem prześladowań są prześladowania. Celem tortur są tortury. Celem władzy jest władza.

Wolność i władza mają tylko jedną wspólną cechę: nadużywanie.

Wszelka władza jest gwałtem zadawanym ludziom, nadejdzie czas kiedy nie będzie władzy ani cesarskiej ani żadnej innej.

Wszelka władza pochodzi od Boga.
Non est potestas nisi a Deo. (łac.)