Cytaty - Kultura

Człowiek nie jest aniołem, ale winien być istotą kulturalną.

Do cywilizacji wiodą dwie drogi: kultura i zepsucie.

Im kultura niższa, tym naśladownictwo bardziej rozwinięte.

Kultura jest próbą zmuszenia dziejów, żeby służyły wartości.

Kultura przynosi także zwycięstwo, choć zwycięstwo czasem obniża kulturę.

Kultura - to co zostaje, gdy już zapomnisz wszystko, czego się uczyłeś.

Kulturalne zero jest zerem dopiero.

Nie ma nic bardziej nieokreślonego niż słowo kultura.