Cytaty - Diabeł

Być może jedynym prawdziwym dowodem obecności diabła jest żarliwość pragnienia, jakie wszyscy w takim momencie żywią, by mieć pewność, że prowadzi on swoje dzieło.

Bywa - że Faust nie potrzebuje odmładzającego diabła, żeby rozkochać w sobie Małgorzatę...

Czasami mnie diabeł kusi, by uwierzyć w Boga.

Czasem i diabeł się rozanieli.

Czym staje się diabeł, kiedy przestaje wierzyć w Boga?

Diabeł boi się ludzi radosnych.

Diabeł jest optymistą, o ile sądzi, że można ludzi uczynić gorszymi.

Diabeł nie śpi z byle kim.

Diabeł nigdy nie przychodzi z przodu.

[...] diabeł pomimo całej swej wynalazczości powtarzał dzień w dzień ten sam schemat.

Diabeł się przebiera za anioła, gdy chce duszę ludzką na zgubę wyprowadzić.

Diabeł wie, ile nienormalności siedzi czasem w geniuszu i na odwrót.

Diabeł: wielki, czarny znak zapytania.

Do cudzej żony diabeł łyżkę miodu przykłada.

Fakt jest zawsze głupi. Zresztą bierze je diabeł i statystyka.

I diabeł ma sprawiedliwe i czyste sumienie w zależności od tego, w co wierzy.

Jeszcze nie odebraliśmy lekcji o tym, że Diabeł po to stworzył młodość,byśmy popełniali błędy, a Bóg wymyślił dojrzałość i starość, byśmy mogli za te błędy zapłacić.

Kiedy ludzie z wiekiem stają się cnotliwi, po prostu poświęcają Bogu to, co pozostawił diabeł.

Klejnoty są ulubioną przynętą diabła.

Kto raz z diabłem płynął, musi go zawsze wozić.

Matematyka jest moralnie obojętna, również diabeł, jak się domyślamy, może być wybornym matematykiem.

Najgorszy jest diabeł wtenczas, kiedy się modli.

Najpiękniejszą sztuczką Diabła jest przekonanie nas o swoim nieistnieniu.

Nie skryje diabeł końskiego kopyta.

Nie taki diabeł ogoniasty,
Jak by tego chciały niewiasty.

Nie taki diabeł straszny jak ci,co go malują.

Pamiętajcie o tym, że jeśli diabeł chce kogoś kopnąć, nie uczyni tego nigdy swym końskim kopytem, lecz swą ludzką nogą.

Pan Bóg stworzył jedzenie, a diabeł kucharzy.

Speszony diabeł stał i czuł, jak straszna jest dobroć.

Ten przeklęty diabeł, zawołała, doprowadził mnie do stanu błogosławionego.

W piekle diabeł jest postacią pozytywną.

Zbrodnia szatana powtarza się echem w działaniach tych, którzy konstruują polityczne i państwowe systemy moralności, opierając je na własnych, a nie Bożych zasadach.