Cytaty - Dobro

Bądź dobry, ponieważ każdy, kogo spotkasz, toczy jakąś ciężką walkę.

Bezinteresowna dobroć jest wartością absolutną.

Być dobrym, jak to wspaniale
Miłować zawsze bliźniego
Dać serce swoje mu całe
Nic nie chcąc w zamian od niego
Kochać go szczerze i dumnie
Zawsze , na wieki, do końca
Szanować swą miłość rozumnie
I oddać gdy pora nagląca
Ta miłość duszę wyzwala
A dusza płonie z radości
Uczucie to żyć nam pozwala
Nie dając zginąć miłości.

Bywa, że korzystamy z dobroci, ale nudzimy się dobrymi.

Całe dobro jakie nas otacza, to właśnie suma pojedynczych odpowiedzi na radosne sygnały dobrych ludzi.Ale te sygnały wysyła każdy z nas.Dobre sygnały.I złe.A im więcej wysyłyłamy tych dobrych, tym większe szanse, że ludzie odpowiedzą nam tym samym.

Czyż dobro przeżyte snem nie jest? Kto do tryumfów miał prawo, ten musi szczęścia wspomnienie smutną pewnością opłacić, że wszystko, co przeżył, snem było!

Dobro bardzo rzadko wypływa z dobrej rady.

Dobro i Zło mają to samo oblicze, wszystko zależy jedynie od momentu, w którym staną na drodze człowieka.

Dobro i zło muszą istnieć obok siebie, a człowiek musi dokonywać wyboru.

Dobro i zło należy pamiętać wiecznie. Dobro, ponieważ wspomnienie, że kiedyś nam je wyświadczono, uszlachetnia nas. Zło, ponieważ od chwili, w której je nam wyrządzono, spoczywa na nas obowiązek odpłacenia za nie dobrem.

Dobro, którego duch święty nie tchnął w świat bezpośrednio musi się spełnić dzięki naturze ludzkiej i przez nią.

Dobro nie istnieje inaczej, jak tylko jako konkretna dobroć i wolność konkretnego człowieka.

Dobro nie rodzi się ze zła.
Bonum ex malo non fit. (łac.)

Dobro polega na umiejętności mówienia nie, a nie na przyznawaniu wszystkim racji.

Dobro rodzi się wtedy, gdy ludzie zapominają o sobie.

Dobro to nie jest wiedza, to jest czyn.

Dobro ze złem w równej mierze otworzą drzwi przeznaczenia.

Dobroć istnieje wcale nie po to, aby z niej korzystać.

Dobroć nie może wypływać ze słabości, tylko z potęgi.

Dobroć polega na szanowaniu i kochaniu ludzi bardziej niż na to zasługują.

Dobroć serca obejmuje obszar większy aniżeli szerokie pole sprawiedliwości.

Dobroć to kwestia wyboru. Kiedy człowiek nie może wybierać, to nie jest już ludzkie.

Dobroć w słowach tworzy zaufanie,
Dobroć w myśleniu tworzy głębie,
Dobroć w dawaniu tworzy miłość.

Dobroczyńca ma w sobie zawsze coś z wierzyciela.

Dobry bądź i szlachetny, bądź do pomocy gotowy!

Dobrzy ludzie nigdy o siebie nie dbają. Tak jakby naprawdę nie byli dla tego świata.

Dobrzy ludzie śpią lepiej od złych, ale ci drudzy bawią się znacznie lepiej, kiedy nie śpią.

Dopóki żyjesz, dopóki można, bądź dobry.

Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie dobro czyni.

Łatwiej jest być dobrym dla wszystkich niż dla kogoś.

Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci; rzadko zdarza się człowiek dobry z natury.

Moją ogromną przywarą jest niepohamowana dobroć. Ja po prostu muszę czynić dobro. Jestem jednak rozsądnym krasnoludem i wiem, że wszystkim wyświadczyć dobra nie zdołam. Gdybym próbował być dobry dla wszystkich , dla całego świata i wszystkich zamieszkujących go istot, byłaby to kropelka pitnej wody w słonym morzu, innymi słowy: stracony wysiłek. Postanowiłem zatem czynić dobro konkretne. Jestem dobry dla siebie i dla mojego bezpośredniego otoczenia.

Nadmiar dobroci nie szkodzi.

Najlepszym sposobem odświeżenia pamięci o dobrym uczynku, jest powtórzenie go.

Najwyższe dobro zawiera się w sile wyobraźni.

Należy starać się o dobro głównie przez walkę ze złem.

Pamiętasz, jak lubiłem Platona. Dziś wiem, że kłamał. Bo w rzeczach ziemskich nie odbija się ideał, ale leży ciężka, krwawa praca człowieka. To myśmy budowali piramidy, rwali marmur na świątynie i kamienie na drogi imperialne, to myśmy wiosłowali na galerach i ciągnęli sochy, a oni pisali dialogi i dramaty, usprawiedliwiali ojczyznami swoje intrygi, walczyli o granice i demokracje. Myśmy byli brudni i umierali naprawdę. Oni byli estetyczni i dyskutowali na niby. Nie ma piękna, jeśli leży w nim krzywda człowieka. Nie ma prawdy, która tę krzywdę pomija. Nie ma dobra, które na nią pozwala.

Poprzysiągłem sobie, że będę używał wszelkich posiadanych zdolności, aby czynić dobro i przeciwdziałać złu, wspierać to, co w ludziach najlepsze, pracować w celu uwolnienia ich z więzień, które sobie sami stworzyli, oraz w celu zwalczania systemów, które niszczą nadzieje na ludzkie szczęście i sprawiedliwość.

Pytałaś, czy wierzę w dobro. Wierzę, a więc wierzę również w ciebie.

Są sytuacje, w których zło działa szybko, gwałtownie, z nagłą, miażdżącą siłą. Natomiast dobro z reguły działa wolniej, potrzebuje czasu, aby się objawić i dać świadectwo. Więc dobro często się spóźnia i - przegrywa.

1 2 ››