Cytaty - Demokracja

A to czysta wariacja ta demokracja!

Co to jest demokracja: rządy ludzi, którzy nie znają się na niczym i decydują o wszystkim.

Demokracja polega na tym, że jeżeli ja z panem i panią będziemy na bezludnej wyspie, to większością głosów ustalimy, że pani ma z nami na zmianę sypiać! To jest właśnie demokracja! A mając większość 2/3 wpiszemy to nawet do konstytucji...

Demokracja prowadzi do dyktatury.

Demokracja: rząd narodu poprzez naród i dla narodu.

Demokracja to przyszłość, to rzeczywistość dzisiejsza, konieczność jutrzejsza, cel każdego inteligentnego rządu, istota ludzkiej polityki, powolne, tajemnicze i słuszne dzieło ewangelii, budowla samego Jezusa Chrystusa.

Demokracja to ustrój, w którym rządzi durnota – przecież wiadomo, że głupich jest więcej niż mądrych.

Demokracja używana była przez klasę panującą jako narzędzie ucisku biednych. Cały system opierał się na równości praw jednostki. Gdzie jednak panuje nierówność gospodarcza, tam równość wobec prawa jest pustą gadaniną.

Demokracja zaczyna się w rodzinie.

Dyktatury dzielą się na dobre i złe.Demokracja jest zawsze głupia.

Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.

Miała być demokracja, a tu każdy wygaduje co chce!

Można iść o zakład, że wszelka myśl powszechna, wszelkie odziedziczone przekonanie jest głupie, ponieważ dogadzało większości.

Najważniejsze i naprawdę święte są tylko ludzkie szczęście i wolność, natomiast religie, prawa społeczne i demokracja to tylko sposoby na osiągnięcie i ochronę tego szczęścia.

Nie wierzę w kolektywną mądrość, powstałą z ignorancji jednostek.

Stwierdzono, że demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których próbowano od czasu do czasu.
It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried. (ang.)

Zapewne pozostanie to największą głupotą demokracji, że udostępnia swoim wrogom środki do unicestwienia samej siebie.