Cytaty - Rozsądek

Błędne mniemanie można tolerować tam, gdzie zdrowy rozsądek jest gotów je zwalczyć.

Bogów prosimy tylko o zdrowy rozsądek w zdrowym ciele.

Jednocześnie kochać i zachować rozsądek, to nie jest dane nawet Jowiszowi.

Jedyną prawdziwą cnotą jest rozsądek.

Lepiej jest nie badać w ogóle jakiejś sprawy niż uczynić to powierzchownie; zwykły zdrowy rozsądek bowiem nie popełnia tylu błędów, co połowiczna uczoność.

Namiętność leci, przyjemność biegnie, rozsądek idzie. Nic dziwnego, że przybywa zawsze spóźniony.

Nie próbuj posługiwać się autorytetem tam, gdzie wystarczy rozsądek.

Pierwszym warunkiem szczęścia jest rozsądek.

Rozsądek czyni życie lepszym i szczęśliwszym.

Rozsądek jest jak dworak, który usłużnie dostosowuje się do humorów swego pana: dla każdej żądzy, dla każdego zamierzenia umie dostarczyć racji uzasadniających.

Rozsądek to rozum bez skrzydeł.

Rozsądny człowiek nie może wierzyć w rozsądek.

Zdrowy rozsądek może zastąpić prawie każdy stopień wykształcenia, ale żadne wykształcenie nie zastąpi zdrowego rozsądku.