Cytaty - Uczucia

Czasami za późno dociera do nas myśl, że mamy uczucia.

Częścią dojrzewania jest uczucie, że w twoim otoczeniu nie ma nikogo, kto byłby na tyle do ciebie podobny, żeby cię zrozumieć.

Dobrze jest nie zdradzać uczuć radości wyrazem twarzy.

Każda rzecz, która udaje inną, by tym samym wywołać uczucia, jest kiczem.

Młode uczucia są najwłaściwsze młodemu wiekowi, ale nie wyłącznie mu należą.

Najczęściej wygasłe uczucia stwarzają w małżeństwie gorącą atmosferę.

Nie da się zabić uczuć - nie mają ciała.

Nie ufaj uczuciom, które za prędko znajdują swój wyraz.

Nigdy nie apeluj do wyższych uczuć człowieka, bo może być ich pozbawiony.

Ogród Boga rodzi się z ludzkich uczuć [...].

Sól i uczucia chronią nas od zepsucia.

Trzeba być miłym tym, którzy mają uczucia ludzkie i tkliwe.

Uczucia nigdy nie są proste [...], wystarczy je zerwać, a pod spodem pojawią się inne.

Uczucia tych, których przestaliśmy kochać, są zawsze śmieszne.

Uczucia zależą od informacji, czyli mogą nie mieć nic wspólnego z prawdą, jeżeli informacja jest fałszywa.

Więc wsłuchaj się w nasze uczucia. W nas nie ma nienawiści. Czujesz to?

Wielkie uczucia są nieme.