Cytaty - Odwaga

Bądź śmiały i odważny.
Kiedy obejrzysz się na swoje życie, będziesz bardziej żałował rzeczy, których nie zrobiłeś, niż rzeczy, które zrobiłeś.

Czuj się dzielny, działaj tak, jakbyś był dzielny... Jest bardzo prawdopodobne, że atak odwagi zastąpi atak lęku.

Dobra odwaga, ale żeby była mądra.

Dowodem odwagi nie jest umrzeć, lecz żyć.

Dzielnych tworzą dzielni i zacni.

Muszą być ludzie, którzy mają odwagę mówić swobodnie.

Na wojnie nawet przy najlepszej taktyce decyduje odwaga.

Nie ma prawdziwej pobożności bez bohaterstwa.

Odkryłeś jak wszystko jest proste. Wystarczy tylko mieć odwagę.

Odwaga góry przenosi.

Odwaga jest ceną, której życie żąda w zamian za udzielenie spokoju.

Odwaga jest czasem i skutkiem strachu.

[...] odwaga jest darem, nie można jej kupić ani sobie nakazać. Odwaga musi zrodzić się w człowieku.

Odwaga jest to brak wyobraźni.

Odwaga jest to wiedza o tym, czego się bać, a czego nie.

Odwaga nie jest obecnie tak rozpowszechniona jak talent.

Odwaga - sztuka bania się, aby bania nikt nie zauważył.

Odwaga to panowanie nad strachem, a nie brak strachu.
Courage is to resist fear, mastery of fear - not absence of fear. (ang.)

Odwaga - to zwycięstwo nad własnym lękiem lub cudzą śmiałością.

Pamiętaj, że wielu ludzi ginęło za swe przekonania. To dość powszechne. Prawdziwa odwaga polega na tym, by żyć i cierpieć za to, w co wierzysz.

Podstawą szczęścia jest wolność, a podstawą wolności odwaga.

Samowiedza i odwaga:jedno i to samo

Strachu nie trzeba się wstydzić. Człowiek pozbawiony całkowicie lęku przestaje być człowiekiem. Odwaga osiągnięta bez pokonania lęku nie jest odwagą.

Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga.

Talent to kwestia szczęscia. Najważniejsza w życiu jest odwaga.

Ucieczka może być czasem dowodem wielkiej odwagi.