Cytaty - Nienawiść

Często nienawiść sama sobie zadaje rany.

Jakże kłopotliwa jest nienawiść bez wzajemności.

Każda miłość kobiety do mężczyzny i odwrotnie ma w sobie nienawiść. Bo człowiek jest związany z kimś, kogo kocha, i to mu odbiera cząstkę wolności; nie może być inaczej. A mając za złe utratę własnej wolności, usiłuje drugiego zmusić do tego, aby się swej wyrzekł całkowicie.

Każda nienawiść, każda pięść wyciągnięta przeciw bratu - jest przegraną.

Kultywuję nienawiść do działania niczym kwiat w cieplarni. Sam siebie chwalę za moją przenikliwość w ocenie życia.

Lepiej być nienawidzonym za to, czym się jest, niż być kochanym za to, czym się nie jest.

Najgorsza, najtrudniejsza do wyleczenia nienawiść to taka, która zajęła miejsce wielkiej miłości.

Najważniejsza umiejętność władcy to umieć znieść nienawiść.

Naprawdę nieprzejednana nienawiść występuje tylko w miłości.

Nawet nienawiść może być swego rodzaju pomostem.

Nic, co człowiek robi, nie poniża go tak bardzo jak nienawiść.

Nie chowaj nienawiści po wieczne czasy, ty, który sam nie jesteś wieczny.

Nie kochaj mocno, bo przyjdzie nienawiść, nie nienawidź mocno, bo przyjdzie miłość.

Nienawiść i zemsta nie mogą być rodzicielkami miłości.

Nienawiść jest dobra: gorąca, solidna, pewna. Nienawiść to nie to co miłość, nie można w nią wątpić. Nigdy. Nie znam nic pewniejszego, niż nienawiść. To jedyne uczucie, na którym się człowiek nie zawiedzie.

Nienawiść jest najsubtelniejszą formą gwałtu.

Nienawiść jest niczym w porównaniu z pogardą.

Nienawiść jest siłą przyciągającą, tak jak miłość.

Nienawiść można uleczyć tylko miłością.

Nienawiść musi czynić produktywnym. W przeciwnym razie rozsądniej jest od razu kochać.

Nienawiść rodzi jeszcze większą nienawiść.

-Pain

Nienawiść to ekstraklasa wśród uczuć.

Nienawiść zaślepia, gniew ogłusza, a ten, kto pragnie zaspokoić żądzę zemsty, może przypadkiem napić się goryczy.

Prawda rodzi nienawiść, uległość przyjaciół.

Prawdziwa nienawiść to dar, którego człowiek uczy się latami.

Przyszedł już czas, najwyższy czas
Nienawiść zniszczyć w sobie.

Rozumienie wyklucza nienawiść.

[...] skoro jest we mnie miejsce na nienawiść, to znajdzie się miejsce i na zło.

Sympatia lub nienawiść odmieniają twarz sprawiedliwości.

Uległość stwarza przyjaciół, mówienie prawdy nienawiść.

Umiałem kontemplować nienawiść jak Budda nicość.

W morzu żyją rekiny, w oczach ludzi nienawiść.

Wymuszanie miłości budzi nienawiść.

Żadna miłość, przyjaźń, szacunek nie jednoczy tak, jak wspólna nienawiść do czegoś.

Zawsze. Nawet w czasach pogardy, w których nienawiść potrafi zemścić się w najokrutniejszy sposób, nie można stracić wszystkiego.

Zraniona miłość może wywołać takie same skutki co nienawiść.