Cytaty - Honor

Człowiek, który dla interesu poświęca swój honor, traci i swój honor, i swój interes.

Gdy pieniędzy nie staje, honor jest niczym innym, jak chorobą.

Honor świata żyje dla mnie w uciskanych, nie zaś w możnych - w nich jest tylko hańba.

Honor twój, imię i chwała pozostaną na zawsze.

My na dwa fronty wojny prowadzić nie możemy, więc ja was wojny na dwa fronty uczyć nie będę. Wojna na dwa fronty to znaczy ginąć tu na Placu Saskim z szablami w dłoni w obronie honoru narodowego.

Prawdą jest, że mało komu z nas starcza siły moralnej na więcej niż jeden rzeczywiście niezłomny punkt honoru.

Szlachetny człowiek woli stracić swój honor niż świadomość.

Wreszcie pomyślał, że wszystkie słowa honoru to rzecz umowna, nie mająca żadnego znaczenia, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że być może jutro umrze albo stanie się z nim coś tak niezwykłego, że wszystko honorowe i niehonorowe przestanie istnieć.