Cytaty - Wyobraźnia

Bo w Internecie najważniejsze są słowa i wyobraźnia.

Brak wyobraźni predestynuje do zbrodni.

Każdy człowiek, jeśli tylko nie jest obłąkany, potrafi na pewnym poziomie świadomości poznawać różne głosy, którymi przemawia jego wyobraźnia.

Moc uzdrawiania lub czynienia człowieka chorym, jaką ma ludzka wyobraźnia w stosunku do ludzkiego ciała, jest właściwością, z którą rodzi się każdy z nas. Miał ją pierwszy człowiek, będzie miał ją również ostatni.

Moja wyobraźnia czyni ze mnie człowieka, ale i ogłupia, otwiera przede mną świat i jednocześnie mnie z niego wygania...

Na szczęście gdzieś pomiędzy przypadkiem a tajemnicą znajduje się wyobraźnia, jedyna rzecz, która chroni naszą wolność, mimo tego, że ludzie starają się ją ograniczać albo całkiem zniszczyć.

Nawet wyobraźnia traci pewność siebie, gdy rozum się do niej dobiera.

Składam się z wyobraźni i nicości. To znaczy, że nawet kiedy zniknie wyobraźnia, coś jeszcze za mnie zostanie.

Tylko w ludzkiej wyobraźni każda prawda znajduje skuteczną i niezaprzeczalna egzystencję. Wyobraźnia, a nie inwencja, jest najwyższym władcą sztuki - i życia.

W białych zim, białych wierszach, złotych sierpnia pokojach, moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci, jak wino, wyobraźnia upiększa, moją miłość jedyną, moją miłość największą...

Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona.
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (niem.)

Wyobraźnia rozkłada wszystko na drobne elementy zgodnie z prawami wywodzącymi się z głębi duszy, a potem zbiera je i układa, budując z nich zupełnie nowy świat.