Cytaty - Wiedza

Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować.

Cóż to takiego wiedza? Nic innego jak zapisane doświadczenie.

Dowcip to wiedza o podobieństwie różnych rzeczy i różnicy podobnych.

Im mniej człowiek wie, tym łatwiej mu żyć. Wiedza daje mu wolność, ale unieszczęśliwia.

Informacja nie jest jeszcze wiedzą. Wiedza nie jest mądrością. Mądrość nie jest prawdą. Prawda nie jest pięknem. Piękno nie jest jeszcze miłością. Miłość to nie muzyka. Muzyka jest THE BEST.

Jakże dziwne właściwości ma w sobie wiedza! Wczepia się w umysł, kiedy już raz go pochwyciła, tak jak uparte porosty czepiają się skały.

Jeśli wasza światłość, wiedza, nauka, mądrość prowadzi do uczynków dobrych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością.

Łatwiej jest coś wiedzieć, niż wiedzieć, skąd się to wie.

Lepiej uczyć się rzeczy pożytecznych niż podziwianych.

Ludzka wiedza składa się nie tylko z bibliotek, pergaminu i atramentu, ale tworzą ją także tomy wiedzy wpisane w ludzkie serca, wyryte w ludzkich duszach, wygrawerowane w ludzkich umysłach.

Mądrzy są wszyscy ci, którzy poznali zarówno potrzebę, jak i granice wiedzy wszelkiej i którzy zrozumieli, ze miłość jest większa niż wiedza.

Mówią, że niepełna wiedza jest rzeczą niebezpieczną, ale jednak nie tak złą, jak całkowita ignorancja.

Nasza niewiedza sięga coraz dalszych światów.

Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy.

Niedostateczna wiedza bywa groźniejsza od braku wiedzy.

Niewiedza jest nieskutecznym środkiem przeciwko nieszczęściom.

Niewiedza nie hańbi, większość poczytuje ją za szczęście.

Niewiedza nie stanowi usprawiedliwienia dla nieprzemyślanych działań. Gdy się nie wie, gdy ma się wątpliwości, dobrze jest zasięgnąć porady.

Niewiedza oraz posiadanie ustalonych koncepcji ułatwiają życie.

Niewiedza to istotnie błogosławieństwo.

Pewnym swojej wiedzy jest się tylko wtedy, kiedy się wie mało; razem z wiedzą rosną wątpliwości.

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.

Przedmiotem wiedzy nie jest to, co jest indywidualne, lecz to, co jest ogólne.

Rozsądnie jest wiedzieć tyle, ile się da, ale jeszcze rozsądniej jest utrzymywać innych w niewiedzy co do własnej wiedzy.

Sama wiedza nie wystarczy, trzeba umieć ją zastosować. Nie wystarczy chcieć. Trzeba wszystko wprowadzać w życie.

Uniwersytety są skarbnicami wiedzy: studenci przychodzą ze szkół przekonani, że wiedzą już prawie wszystko; po latach odchodzą pewni, że nie wiedzą praktycznie niczego. Gdzie się podziewa ta wiedza? Zostaje na uniwersytecie, gdzie jest starannie suszona i składana w magazynach.

Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego i nadyma małego.

Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi.

Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają.

Wiedza jest łaskawa - ochrania ludzi przed myśleniem.

Wiedza jest najbardziej wartościowym towarem na świecie. Każde nowe odkrycie czyni nas bogatszymi.

Wiedza jest wtedy, gdy o czymś nie tylko wiesz, lecz możesz to zobaczyć, opisać, zdefiniować, a nawet dotknąć. A wiara, gdy nie widzisz, nie zobaczysz, nie dotkniesz, a mimo to jesteś pewien, że jest.

Wiedza kosztuje, ale płaci się tylko za niewiedzę.

Wiedza, to ta część naszej niewiedzy, którą uporządkowaliśmy i skatalogowaliśmy.

Wiedza to władza.

Wiedział teraz - i trudna to była wiedza - że jego zadanie nie polegało na tym, aby przekreślić to, co uczynił, lecz na tym, aby skończył, co zaczął.

Wszelka wiedza, która nie wyłania z siebie nowych pytań, staje się w szybkim czasie martwa.

Wszystka wiedza pochodzi z doświadczenia. Doświadczenie jest produktem rozumu.

Zrozumienie i wiedza mają w sobie coś. co budzi taką nieufność, że muszą zostać potwierdzone i uzasadnione przez siłę i przemoc: wtedy człowiek im się poddaje.