Cytaty - Sumienie

Bóg i moje sumienie są w doskonałych stosunkach.

Być wolnym, to żyć zgodnie ze swym sumieniem.

Co ci mówi sumienie? Powinieneś stać się tym, kim jesteś.

Co w życiu jest nieulękłe? Czyste sumienie.

Czyste sumienie to tak mało, uświadomiła sobie, stwierdzając ze zdumieniem, że jeśli czystemu sumieniu nie towarzyszą miłość i radość, to wszystko przemienia się w gorycz i poczucie klęski.

Czyste sumienie wynika najczęściej ze złej pamięci.

Dla cnoty nie ma żadnego większego teatru nad sumienie.

Gdy człowiek nie wie, co zrobić, sumienie mówi mu tylko jedno: szukaj.

Istnieją ludzie, którzy rodzą się z nieczystym sumieniem.

Koncert miał dziwnie nieskładne brzmienie:
wpierw grały zmysły, potem sumienie.

Ludzie często wierzą, że żyją zgodnie z własnym sumieniem i uważają, że są wystarczająco silni, by nie zważać na to, co myślą o nich bliźni. W nielicznych wypadkach to prawda, ale takich ludzi jest mniej, niż się powszechnie sądzi. Z wyjątkiem kilku bohaterów, ludzie różnią się nie tym, czy pragną podziwu, czy nie, lecz tym, czyj podziw spodziewają się wzbudzić.

Naród, który traci pamięć, traci sumienie.

Nie chcesz już słuchac głosu sumienia? Bacz, by nie stało się nieme w duszach twoich dzieci.

Osoba wierząca nie jest w ogóle zdolna do tego, aby mieć sumienie w kwestii prawdy i nieprawdy. Prawość w tym punkcie niechybnie doprowadziłaby do zakwestionowania tego, w co wierzy.

Po długich latach ćwiczenia sumienie w echo się zmienia!

Pytasz, przyjacielu, co jest lepsze: być dręczonym przez nieczyste sumienie czy też zupełnie spokojnie wisieć na szubienicy.

Sumienie człowieka jest myśleniem Boga.

Sumienie jest niczym teściowa, której wizyta nigdy nie ma końca.

Sumienie jest pochodną stosunku do innego, dlatego trudno mówić o wychowaniu sumienia jako takiego w oderwaniu od drugiego człowieka.

Sumienie miał czyste. Nieużywane.

Sumienie nie powstrzymuje od grzechów, przeszkadza tylko cieszyć się nimi.

Sumienie rodzi się czasem z jego wyrzutów.

Sumienie to cenna rycina w posiadaniu bogaczy.

...sumienie to fałszywe narzędzie tych, którzy rządzą światem, ustanawiając jego prawa i religie.

Sumienie to jest ten cichy głosik, który szepce, że ktoś patrzy.

Sumienie to świadomość, że istnieje w człowieku trybunat wewnętrzny.

Zanim będę mógł żyć w zgodzie z innymi ludźmi, przede wszystkim muszę żyć w zgodzie z samym sobą. Jedyną rzeczą, która nie podlega przegłosowaniu przez większość, jest ludzkie sumienie.

Zawsze staraj się postępować jak należy. Chyba że sumienie ci nie pozwala.