Cytaty - Praca

Cóż to za ciężka praca - podobać się nieciekawym ludziom.

Czy każda praca powinna być prowadzona do końca, jeśli okaże się, że nie należało jej podejmować?

Czy myślicie, że kiedyś będzie inaczej? Czy wy naprawdę myślicie, że wszyscy będą mogli być zmechanizowani i ustandaryzowani w pracy ręcznej? Nie - zawsze będą dyrektorzy i urzędnicy wyżsi, którzy będą musieli nawet co innego jeść niż majstrzy w fabrykach, bo praca umysłowa wymaga innych składników mózgu - mózgu i jedzenia.

Gnuśność poniewiera tysiące ludzi, praca nie zabija nikogo.

Jedyną prawdziwą propagandą jest tylko rzetelna praca.

Jeżeli cię przestrasza praca, wspomnij na nagrodę.

Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana.

Każda praca jest możliwa do wykonania jeśli podzielić ją na małe odcinki.

Każdą pracę wykonuj, jakby miała ona być ostatnią w życiu.

Lata szczęśliwe są latami zmarnowanymi, praca postępuje tylko w cierpieniu.

Lepsza praca niedołężna jak próżniactwo doskonałe.

Nie praca jest hańbą, ale próżniactwo.

Niektórzy do pensji dorabiają mit o własnej pracy.

Politykowi dobrze robi przypomnienie sobie, jak wygląda praca fizyczna.

Pożyteczna praca jest zawsze cicha i niezauważalna.

Praca bogaci każdego, lenistwo okrada wszystkich. Oto podstawowa między nimi różnica.

Praca czyni wolnym.Arbeit macht frei. (niem.)

Praca fizyczna to wytchnienie w stosunku do pracy umysłu. Pracując rękami przesuwamy coś, poruszamy rzeczy i przedmioty. Pracując umysłem i wyobraźnią, trzeba ruszyć z miejsca siebie, przeobrażać siebie, kształtować siebie. A to o wiele trudniejsze.

Praca jest często ojcem przyjemności.

Praca jest darem,kiedy pomaga zrozumieć, co robimy, ale może być przekleństwem, kiedy staje się ucieczką przed pytaniem o sens życia.

Praca jest dla ludzi skarbem.

Praca jest mniej nudna niż zabawa.

Praca jest najlepszym lekarstwem na smutek [...].

Praca jest nieodzownym towarzyszem człowieka. Ma ona służyć człowiekowi, ma człowieka uszlachetniać.

Praca na saxach szkodzi na maxa. Rozpoczął swoje nowe życie, podjął pracę w zagranicznej fabryce [...]. Pensję miał marną, bo pracował na czarno. Ponadto zbrakło właściwej diety, nie miał niestety sylwetki atlety. Chociaż bywał zapraszany na balangi, nie był w stanie udźwignąć sztangi.

Praca nie hańbi.

Praca oddala od nas trzy wielkie niedole - nudę, występek i ubóstwo.

Praca rodzi wesele, a doskonali cnotę.

Praca to najszlachetniejszy wybawca ze wszystkich słabości.

[...] praca to wysiłek, lecz także mądrość i wytrwałość; nie chodzi tu o użycie brutalnej siły wobec materii, lecz o to, by wiedzieć, co się chce zrobić i dlaczego [...].

Praca uodparnia na ból.

Praca w młodości owocuje na starość.

Praca wytrwała zwycięża wszystko.

Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga.

Pracując natomiast mozolnie i używając jeno własnych niewielkich sił, postrzegamy częstokroć, że przy całej powolności i ucieraniu się z przeszkodami, doprowadzamy do czegoś więcej, niż inni, płynący pełnymi żaglami i dzierżący silnie ster, a wówczas, widząc, że dorównaliśmy innym, lub żeśmy ich nawet wyprzedzili, osiągamy poczucie własnej wartości.

Szczególnie praca jest światłem dla życia.

Twoja zawodowa praca. - To jest osiem godzin dziennie, najlepszych godzin w każdym dniu, najwartościowszego życia, najwartościowszego czasu twojego życia, którego nie wolno ci mylnie ustawić.

Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych, pokazać to, czym naprawdę jesteśmy, a nie tylko to, na co wyglądamy.

Unikać trudności to ciężka praca.

Ustawiczna praca zwycięża wszystko.