Cytaty - Cierpliwość

Kto ma słuszność i cierpliwość, dla tego przyjdzie też odpowiedni czas.

Anielska cierpliwość wymaga diabelskiej siły.

Choć cierpliwość jest zmęczoną szkapą, jednak szkapa ta wlec się będzie dalej.

Cierpliwość i praca jednych uszlachetniają a drugich wzbogacają.

Cierpliwość jest codzienną formą miłości.

Cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce są słodkie.

Cierpliwość jest siłą w jej najwyższej potencji.

Cierpliwość: łagodna forma rozpaczy uchodząca za cnotę.

Cierpliwość: najtrudniejsza forma rozpaczy.

Cierpliwość - to połowa sukcesu w miłości.

Cierpliwość w miłości? A kto zmusi piorun do powolnego uderzenia?

Im większą masz władzę, tym większą musisz mieć cierpliwość.

Kto ma słuszność i cierpliwość, tego czas nadejdzie.

Nie tylko sztuka i wiedza, ale także cierpliwość musi być częścią dzieła.