Cytaty - Siła

Gdzie rządzi siła tam bezsilne prawo.

Ludzka siła wyrasta ze słabości.

Naturalna siła uzdrawiająca w każdym z nas jest największym źródłem dobrego samopoczucia.

Nie siła umysłu, lecz wiatru uczyniła go tym, czym dziś jest.

Ozdobą młodzieńców jest ich siła, urokiem starców siwizna.

Prawdziwa siła człowieka tkwi nie w uniesieniach, lecz w niewzruszonym spokoju.

Siła jest dziwów, lecz nad wszystkie sięga
Dziwy człowieka potęga.

Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu.