Cytaty - Spokój

I w nieszczęściu zachowuj spokój umysłu.
Aequam memento rebus in arduis servare mentem. (łac.)

Jeśli nie masz spokoju w sobie, nigdy nie znajdziesz go na zewnątrz.

Jeśli tracisz pieniądze, nic nie tracisz. Jeśli tracisz zdrowie, coś tracisz. Jeśli tracisz spokój, tracisz wszystko.

Kiedy przychodzi do nas spokój, musimy go przyjąć z otwartymi rękoma.

Mózg dobrze funkcjonuje, gdy dusza jest spokojna. Za spokój duszy trzeba płacić.

Na drzewie milczenia wisi jego owoc - spokój.

Najlepszymi lekarzami na świecie są: doktor dieta, doktor spokój i doktor dobry humor.

Nie bój się tego, co nowe - chociaż ci miły spokój.

Troski uczą odczuwać spokój jak szczęście.

więc lepiej Marku spokój zdejm
i ponad ciemność podaj rękę

Więzią, która miała połączyć ich serca, zdławili swój spokój.

Zagadnienia brak czasu nie rozwiąże się przez pośpiech, lecz przez spokój.