Cytaty autorów na literę M - Sławomir Mrożek

Powinniście wierzyć w wygraną wbrew oczywistości, że nie możecie wygrać. Tylko taka wiara jest prawdziwa, a wszelka wiara, która szuka poparcia rozumu, nie jest prawdziwą wiarą.

Jakże chętnie ludzie rezygnują z siebie! To zrozumiałe, bo siebie trudno znieść. Tłumy jednostek szukają proroka, ale najczęściej znajdują führera.

Nie ma takiego głupstwa i nikczemności, które, byle stale powtarzane, nie zostały wreszcie przyjęte i przestały razić jako głupstwo i nikczemność.

Skłonność do tandety jest człowiekowi przyrodzona i poddać się jej świadomie, skoczyć z nogami i głową w cieplusi, swojski ocean tandety - to może nawet sprawić prawdziwą rozkosz.

Nic lepszego człowiek nie może zrobić człowiekowi, niż uwolnić go od bólu, i nic gorszego, niż mu ból zadać.

Dlaczego wszyscy wychwalają równość, kiedy każdy chce być wyjątkowy.

Nie płacz nad czymś, co nie płacze nad tobą.

Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.

Głupota jest zawsze wystarczająca, mądrość nigdy.

Nic nie jest poważne samo w sobie, nie jest w ogóle żadne. Wszystko jest nijakie. Jeżeli sami nie nadamy rzeczom jakiegoś charakteru, utoniemy w tej nijakości. Musimy stworzy jakieś znaczenia, jeżeli ich nie ma w naturze.

Śnieg: woda w proszku.

W dzisiejszych czasach nic nie wiadomo

Nie lekceważmy tęsknoty. Czy nie to w nas jest najsilniejsze? Ostatecznie co ze wszystkiego zostaje, to tylko tęsknota (i zmęczenie).

Ilość i pośpiech nie są przyjaciółmi artysty.

Nauka nie zna wstydu.

Nawet sprzeciwiać się życiu, dyskutować z nim, udowadniać życiu jego bezsens - nie można inaczej, tylko żyjąc.

Mój instynkt przeżycia jest bardzo silny, ale tak wysublimowany, że mi trudno z nim żyć.

Życie jest niemożliwe bez przyzwyczajenia. Ale jednocześnie przyzwyczajenie jest wrogiem życia. Najbardziej przyzwyczajony jest trup.

No to co? jest pytaniem kretyna, na które nawet mędrzec nie zna odpowiedzi.

Szukanie swojego Ja to zajęcie, które usprawiedliwia każde głupstwo, a nawet zbrodnię, nie mówiąc o zwyczajnej nieodpowiedzialności. A ponadto nadaje wyraz głębokiej troski intelektualnej imbecylom i zalotnisiom.

Przez kobietę upadły imperia.

Upiłem się z trzeźwości. Mądrze się upiłem.

Nie można dostrzegać nie widząc, ale można nie dostrzegać widząc. To jest codzienne doświadczenie naszego wzroku i percepcji.

Kiedy wiesz, że musisz napisać arcydzieło, wtedy prawie na pewno go nie napiszesz.

Pisarze są inżynierami dusz ludzkich, a krytycy są inżynierami dusz pisarzy.

Tylko władza da się stworzyć z niczego. Tylko władza jest, choćby niczego nie było. Oto jestem w górze, nad wami. W dole was widzę, w dole!

Powtarzalność jest siłą samą w sobie i coś, co trwa, choćby było najgłupsze i najbardziej szkodliwe, przez samą tylko powtarzalność staje się prawomocne.

To, co mija, jeżeli jest piękne, tym cenniejsze jest, że nietrwałe. Czy zatem wszystko, co śmiertelne, nie zasługuje na więcej względów niż wszystko, co wieczne?

Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy

Jestem człowiekiem myślącym. Człowiek nie może żyć bezmyślnie, na zasadzie mechanicznych odruchów.

Czas jest zawsze aktualny.

Bunt to postęp w fazie potencjalnej.

Składam się z wyobraźni i nicości. To znaczy, że nawet kiedy zniknie wyobraźnia, coś jeszcze za mnie zostanie.

Wola sama w sobie nie ma kierunku, to intencja nadaje woli kierunek.

Ateista jest bezbronny wobec wierzącego, natomiast wierzący nie jest bezbronny wobec ateisty. Ateista musi udowadniać, co jest zajęciem samo w sobie trudnym, ulegającym niepewności, natomiast wierzący ma tylko piękne, czyste, swoje: ja wierzę, i nic do dodania.

Dzisiaj tylko farsa jest możliwa.

Wiadomo że po nowym musi przyjść nowsze to znaczy po dobrym jeszcze lepsze.

Nam już nie formy trzeba, ale żywej idei.

Człowiek myśli sobie to i owo, ale jednak najczęściej to.

Z pustych flaszek po wódce można by zrealizować wizję Żeromskiego: szklane domy.

1 2 ››