Cytaty autorów na literę M - Menander

Kto nic nie umie, temu i pomylić się nie można.

Sprawiedliwą decyzję i Bóg popiera.

Czas goi wszystkie rany.

Nieszczęśliwy człowiek ratuje się nadzieją.

Nie chwal się nigdy, gdy jesteś szczęśliwy.

Przyjaciół i nieprzyjaciół trzeba sądzić jednakową miarą.

Sztylet rani ciało, słowo - umysł.

Człowiek zdrowy ma zawsze mnóstwo rad dla chorego.

Małżeństwo jest złem, ale jest to zło konieczne.

Lekarstwem dla chorej duszy jest dobre słowo.

Gdzie rządzi siła tam bezsilne prawo.

Rozum jest naszym bogiem - sprawcą szczęścia i nieszczęścia.

Dobre słowo leczy smutek.

Czas zawsze prawdę ujawni.

Czasem prawda wychodzi na jaw, chociaż nikt jej nie szukał.

Uczciwy człowiek nigdy się nie bogaci.

Dostanie się w ręce kilku lekarzy grozi śmiercią.

Najlepszym nauczycielem jest czas.

Nie ma nic lepszego od milczenia.

Kto nie czyni zła, jest z natury bogiem.

Przed prawami przyrody nigdy się nie skryjesz.

Charaktery z natury złe nie zmieniają się.

Trud człowieka uczciwego zawsze zaowocuje.

Sprawiedliwość jest silniejsza nawet od prawa.

Jakże uroczą istotą jest człowiek, jeżeli jest człowiekiem.

Nie chwal nigdy siebie.

Jakże piękny jest człowiek,
gdy jest człowiekiem.