Cytaty autorów na literę C - Elias Canetti

Jak wiele musimy powiedzieć, by nas usłyszano w chwili, gdy milczymy.

Póki mowa o miłości, kobieta uwierzy we wszystko.

Trzeba długich lat, żeby zniszczyć czyjąś miłość. Ale żadne życie nie jest dostatecznie długie, by odpokutować w nim zabicie miłości, które jest czymś więcej niż tylko zabójstwem.

Niektórzy powiedzieli wszystko, zanim jeszcze otworzyli usta.

Najpodlejszy z ludzi to ten, któremu spełniły się wszystkie marzenia.

Każde życie jest śmieszne, gdy zna się dosyć. Jeżeli się je zna jeszcze lepiej, jest poważne i prawdziwe.

Być może każdy twój oddech jest ostatnim tchnieniem kogoś innego.

Są słowa, bez których nie potrafimy żyć, takie jak „miłość”, „sprawiedliwość” i „dobroć”. Dajemy się im zwieść, potem się do nich rozczarowujemy tylko po to, żeby wierzyć w nie jeszcze bardziej.

Każdy młody człowiek widzi w sobie początek świata.

Człowiek, który zdobył powodzenie, słyszy już tylko oklaski. Na wszystko inne jest głuchy.

Każdy język ma swój specyficzny rodzaj milczenia.

Zasadą sztuki jest znajdować więcej, niż się utraciło.

Nigdy nie wierz temu, kto zawsze mówi prawdę.

Ci bohaterowie! Zawsze wiedzą, kto na nich patrzy.

Prawdziwie elegancki lekarz dla każdego ze swoich pacjentów wymyśla nową chorobę.