Cytaty autorów na literę B - Bertold Brecht

Kto walczy, może przegrać. Kto nie walczy, już przegrał.

Ludzkie oczy mówią czasem gorsze rzeczy niż usta.

Miłość nie liczy się z czasem i porą.

Myślenie stanowi jedną z największych przyjemności rodzaju ludzkiego.

Celem nauki nie jest otwieranie drzwi nieskończonej mądrości, lecz położenie kresu nieskończonym błędom.

Obrobić bank, to jeszcze nic. Założyć bank to dopiero jest interes.

Dobroduszność nie jest dobrocią.

Gardzę ludźmi, których mózg nie jest w stanie napełnić ich żołądka.

Miłość jest pragnieniem, aby coś komuś dawać, a nie otrzymywać.

Prawda zwalcza nie tylko nieprawdę, ale i tych, co ją głoszą.

O losie człowieka decyduje człowiek.

Tylko z pomocą silnych można dopomóc słabym.