Cytaty autorów na literę D - René Descartes

Istniejesz, więc i wiesz, że istniejesz, a o tym wiesz dlatego, ponieważ wątpisz.

Nienawiść jest przeciwieństwem miłości. Nie odróżnia się jednak tyle stopni i rodzajów nienawiści, co stopni i rodzajów miłości, gdyż „nie ma czasu” rozróżniać rodzajów zła, od którego się ucieka, tak jak rozróżnia się dobra, których się pragnie.

Nie ma nic tak odległego, by było poza naszym zasięgiem, ani nic tak ukrytego, by nie dało się odkryć.

Myślę, więc jestem.
Cogito ergo sum. (łac.)

Nie wystarczy mieć sprawny umysł, trzeba go jeszcze dobrze używać.

Nie ma człowieka tak niedoskonałego, żeby nie można było mieć dla niego przyjaźni bardzo doskonałej.

Bardzo powinny być nam podejrzane sądy przyjaciół, kiedy padają na naszą korzyść.

Doświadczenie uczy, że ci, którymi najbardziej miotają ich namiętności, najmniej je znają.

Miarą prawdy jest pewność tego, kto ją poznaje.

Nie być użytecznym dla nikogo świadczy o braku wartości.

Rozsądek jest rzeczą najsprawiedliwiej rozdzieloną na świecie: każdy bowiem mniema, iż jest weń tak dobrze zaopatrzony, że nawet ci, których najtrudniej zadowolić w innych sprawach, nie zwykli pożądać go więcej, niż go posiadają.

Kto chce jednym spojrzeniem ująć wiele równocześnie przedmiotów, ten żadnego z nich nie widzi wyraźnie.

Trudno jest, pracując jeno na dziełach cudzych, dokonać rzeczy bardzo doskonałych.

Całe szczęście i pomyślność naszego życia zależy od dobrego użytku, jaki zrobimy z naszych namiętności.

Często uważałem, że ludzie małoduszni są najbardziej aroganccy i pyszni, podobnie jak wielkoduszni są najbardziej skromni i pokorni.

Żadna logiczna definicja nie pouczy o tym, czym jest prawda.

Należy wierzyć jedynie temu, cośmy doskonale poznali i w co nie można wątpić.