Cytaty autorów na literę L - Georg Christoph Lichtenberg

Ktoś zapytał Lichtenberga:
– Czy mógłby mi pan wyjaśnić różnicę między czasem a wiecznością?
– Niestety, to niemożliwe. Wprawdzie ja mam dość czasu na wyjaśnienie, ale panu nie starczyłoby wieczności na zrozumienie.

Nie daj się zarazić, nie podawaj czyjegoś zdania za własne, myśl lepiej sam.

Nie mogę wprawdzie powiedzieć, czy będzie lepiej, gdy będzie inaczej; ale tyle rzec mogę, iż musi być inaczej, o ile ma być dobrze.

Byłoby szczęściem móc uszy i inne zmysły tak zamykać jak oczy.
What a blessing it would be if we could open and shut our ears as easily as we open and shut our eyes! (ang.)

Chodzi mu, tak jak każdemu wielkiem filozoficznemu gadule, nie tyle o prawdę, ile o brzmienie jego prozy.

Czy wykonując wyrok na mordercy nie popadamy w błąd, jak dziecko, co bije krzesło, o które się uderzyło?

- Szkoda, że nie jest grzechem pić wodę - powiedział pewien Włoch. - Tak świetnie by smakowała.

Boże, nie pozwól mi tylko napisać książki o książkach.

Nigdy nie pisać książki, kiedy wystarczy strona, ani rozdziału, gdy starczy słowo.

Nie ufaj temu, kto zbyt nisko się kłania, bo jest albo głupi, albo złośliwy. Człowiek godny okazuje drugim szacunek bez poniżania siebie.

Istnieją ludzie, którzy sądzą, że wszystko, co czyni się z poważną miną, jest rozsądne.
There are people who think that everything one does with a serious face is sensible. (ang.)

Ojciec: - Córeczko, Salomon powiada, gdy cię źli chłopcy kuszą, nie słuchaj ich. - Córka: - Ale co mam uczynić, ojcze, gdy będą mnie kusić dobrzy chłopcy?

Człowiek bardzo się uskarża przy każdym bólu, a tak rzadko się cieszy gdy go nie czuje.

Najniebezpieczniejsze kłamstwa to prawdy nieco zniekształcone.
The most dangerous untruths are truths moderately distorted. (ang.)

Gdyby można było tak wychowywać dzieci, by wszystko, co niejasne, było dla nich zupełnie niezrozumiałe!

Chciałbym odzwyczaić się od wszystkiego, móc wszystko od nowa widzieć, od nowa słyszeć, od nowa czuć. Przyzwyczajenie psuje naszą filozofię.

Księżyc i łzy - to nie wystarcza, by pisać wrażliwie.

Bojaźliwie ślęczeć i rozmyślać, co można było zrobić, jest najgorszym, co można robić.Ängstlich zu sinnen und zu denken, wie man es hätte tun können, ist das übelste, was man tun kann. (niem.)The worst thing you can possibly do is worrying and thinking about what you could have done. (ang.)

Bardzo mnie zawsze boli, gdy umiera utalentowany człowiek, świat bowiem bardziej ludzi takich potrzebuje niż niebo.

Oczy kobiety są dla mnie czymś bardzo istotnym, spoglądam w nie często, a myślę przy tym tyle różnych rzeczy, że gdybym był tylko głową, dziewczęta mogłyby, jeśli o mnie idzie, być tylko oczami.

Im niewinniejsza i pobożniejsza mina, tym większy drań.

Jakże ponure jest wszystko bez ciebie. Świat wydaje mi się zimną, pustą izbą, a najnowsze rzeczy - jak gdybym je już ze trzy razy oglądał.

Użyźniać czas.

Śmierć jest wielkością niezmienną, jedynie ból jest wielkością zmienną, która może nieskończenie wzrastać.

Trudno o dziwniejszy produkt na świecie niż książki. Drukowane przez ludzi, którzy ich nie rozumieją; sprzedawane przez ludzi, którzy ich nie rozumieją; oprawiane, recenzowane i czytane przez ludzi, którzy ich nie rozumieją; a teraz nawet pisane przez ludzi, którzy ich nie rozumieją.

Książki, których przede wszystkim należałoby zakazać na świecie, to katalogi zakazanych książek.

Świat stanie się jeszcze tak wykwintny, że równie śmiesznym będzie wierzyć w Boga, jak obecnie w upiory.

Jestem przekonany, że gdyby Bóg stworzył człowieka tak, jak wyobrażają go sobie magistrzy i profesorowie filozofii, trzeba by go pierwszego dnia zamknąć w domu wariatów.

Chciałbym znać tytuł ostatniej w świecie książki.

Dziewczyna, sto pięćdziesiąt książek, kilku przyjaciół i krajobraz o milowej średnicy były dla niego światem.

Gdzie umiarkowanie jest błędem, tam obojętność jest zbrodnią.

Należy do tych, którzy uważają, iż człowiek jest już skończony i sądny dzień może się rozpocząć.

Czy sądzicie, że Bóg jest katolikiem?

Pisarz nadaje metaforze ciało, lecz czytelnik duszę.

Godzina podarowana skazanemu na śmierć warta jest życie.

Czyż nie jest dziwne, że ludzie tak chętnie walczą o religię, a tak niechętnie żyją zgodnie z jej przepisami.

Stara reguła: bezczelny może udawać skromnego, lecz skromny nigdy bezczelnego.

Istnieją ludzie, którzy posiadają tak mało odwagi, by stwierdzić cokolwiek, że boją się nawet oświadczyć, iż wieje wiatr, chociaż wyraźnie to czują, o ile nie usłyszą przedtem, że ktoś już to powiedział.

Nic nie przyczynia się bardziej do spokoju ducha niż brak własnych przekonań.

Luter, jak wiadomo, powiada: kto nie kocha wina, kobiet i śpiewu, ten pozostaje durniem przez całe swoje życie. Nie można jednak zapomnieć o dodaniu do tego: fakt, że ktoś jest przyjacielem kobiet, kielicha i śpiewu, nie stanowi jeszcze wystarczającego dowodu jego mądrości.

1 2 3 4 8 9 ››