Piosenki - Chrystu Pan, karmi

Religijne

Chrystu Pan, karmi nas

Chrystus Pan karmi nas
swoim świętym Ciałem.
Chwalmy Go na wieki!

Duchem całym wielbię Pana,
Boga, Zbawcę jedynego,
bo w Nim samym odnajduję
wszystką radość życia mego.

Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
na swą sługę uniżoną,
by mnie odtąd wszyscy ludzie
mogli zwać błogosławioną.

Sprawił we mnie wielkie dzieła,
w swej dobroci niepojętej.
On Wszechmocny, On Najwyższy,
On sam jeden zawsze Święty.

On, który przez pokolenia
pozostaje miłosierny
wobec tego, kto Mu służy
i chce zostać Jemu wierny.

On, który swą moc objawia,
gdy wyniosłość serc uniża,
każdy zamiar może zburzyć,
który pychą Mu ubliża.

W mocy Jego odjąć władzę,
a wydźwignąć pokornego,
wszystkich głodnych zaspokoić,
głodem wstrząsnąć bogatego.

On się ujął za swym ludem,
dziećmi wiary Abrahama,
pomny na swe miłosierdzie,
obietnicy swej nie złamał.