Piosenki - Chrystus cierpiał

Religijne

Chrystus cierpiał za nas

Ant. Chrystus cierpiał za nas
i wzór nam zostawił,
byśmy poszli za Nim, Jego śladami.

1. On grzechu nie popełnił,
a w Jego ustach nie było podstępu.
Gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył.
Gdy cierpiał, nie groził,
ale oddawał się Temu,
Który sądzi sprawiedliwie.

2. On sam w Swoim ciele
poniósł nasze grzechy na drzewo,
abyśmy przestali być uczestnikami grzechów,
a żyli dla sprawiedliwości,
bowiem krwią ran Jego
zostaliśmy odkupieni.