Piosenki - Błogosławione serca

Religijne

Błogosławione serca

Błogosławione serca, które płoną
miłością Boga i Jego przykazań.
Błogosławione oczy, które widzą
majestat Stwórcy i marność stworzenia.

Ref:
Oto ci, w białe szaty odziani,
którzy przyszli z wielkiego ucisku
i opłukali swoje szaty
i w krwi Baranka je wybielili.

2. Błogosławione ręce, które sieją
zbawienne ziarno Nowiny Chrystusa
błogosławione dłonie namaszczone,
co leczą rany balsamem pokoju.

3. Błogosławione usta pełne wiary,
głoszące prawdę o Słowie Wcielonym;
błogosławione stopy, co szukają
zbłąkanych owiec wśród cierni pustkowia.

4. Błogosławieni, którzy własne życie
złożyli w darze dla dobra Kościoła;
błogosławieni słudzy odkupienia,
Pasterze ludu Nowego Przymierza.